Evde Hasta Bakımı

Ülkemizde Evde Hasta Bakımı, genellikle, yaşam süresinin uzaması ile artan yaşlı nüfusun bireylerinin evde, yakınları tarafından ve özellikle kadınlar tarafından ilerleyen bakım ve temel ihtiyaçlarının giderilme sürecini ifade etmektedir.

Evde Hasta Bakımı işini gerçekleştiren bireylerin ise sosyoekonomik durumu dâhilinde karşılaştıkları bir takım sorunlar bulunmaktadır. Özellikle çalışan bireylerin evde hasta bakımına ilişkin en fazla başvurdukları yöntem, yardımcı vasfı ile bir takım kişilerin, periyodik veya yatılı olarak bakım işini üstlenmesidir. Bu kişiler, kimi zaman sağlık biliminden uzak, kimi zaman ise bir takım tecrübelere dayanan bir iş bilgisi ile bu süreci yönetmektedirler. Ülkemizin çeşitli üniversitelerinde bulunan sağlık meslek yüksekokullarından mezun olan yaşlı bakım teknikerleri bu alanda başvurulabilecek nitelikli görevlilerdendir. Diğer bir yöntem ise özel yaşlı bakım evleri ve özel hastaneler bünyesinde yer alan birimlere başvurarak, bakım işini, evden uzak ancak uzman kişilerce yönetilmesini sağlamaktır.

Hastanın evde bakım sürecinde karşılaşılan en büyük sorunların başında, hasta yakınlarının ruhsal ve bedensel olarak yıpranması gelir. Bu durum hem hasta için hem de hastaya bakım verenin bireysel sağlığı için tehdit oluşturur. Özel yaşlı bakım evleri ve Hastanelere bağlı birimler, bu süreç içinde otelcilik hizmeti de sundukları için daha maliyetli görülmektedir. Evde Sağlık işi yapan diğer sağlık kuruşları ise hastayı, evinde yani konfor ve güven ortamında ziyaret ederek; sağlık süreçlerini programlaması, uygulaması ve sağlığa kavuşturması süreci işlemektedir.

Evde hasta bakımı, hastanın fizyolojik ve ruhsal sorunlarını doğru saptamak ve buna göre oluşturulan bir programın verilmesiyle mümkün olmaktadır. Hastanın öz bakımının tam ve düzenli olarak yapılması çok önemlidir. Özellikle yatan hastalar için vücudun motor fonksiyonlarını korumak çok elzemdir dolayısıyla hastaların düzenli bir fizik tedavi veya hafif egzersiz programları sürecine dâhil olması gerekmektedir. Yaşlı hastanın yataktan düşmesi, boğulması ve zehirlenmesi gibi bir takım olumsuzlukları önlemek için ortamın uygun hale getirilmesi ve birincil bakım sağlayanların bu konuda eğitilmesi gerekmektedir.

Evde bakım kapsamlı bir konudur ve içinde sosyal hizmetler, kişisel bakım, fizik tedavi, hemşirelik faaliyetleri gibi bir takım uzmanlıkları içerir. Evde bakımın daha sağlıklı ilerleyebilmesi için bu alanların birlikte ve eş güdümlü çalışması gerekmektedir.