Evde Sağlık Hizmeti

 Hasta bireylerin konfor ve güven ortamı olan evlerinde rehabilitasyonu ve sağlığının sürdürülmesi çok daha verimli geçmektedir.

Hastane enfeksiyonları ve diğer bulaşıcı enfeksiyonlar açısından izole olunabilen evlerde, ileri yaşamsal destek gerektirmeyen özellikle geriatri ve nörolojik hastalıklar ile ilişkili, kronikleşen hastalıkların tedavi ve bakım süreçlerinde, hastane veya bakımevi yatışlarından daha ekonomik bir profesyonel sağlık hizmeti almanın mümkün olduğu söylenebilir. Özellikle Demans gibi hafıza üzerinde etkileri olan hastalıklarda tanıdık çevre, hastalığın ilerlemesini önlemek adına çok yardımcıdır.

Travma veya operasyon’a bağlı yara bakımı gerektiren durumlarda, hastanın hastaneye gidip gelmesinden doğan ekonomik ve sosyal zahmetin giderilmesi hususunda, evde sağlık hizmetleri önem kazanmaktadır.

Akut gelişen hastalıklarda, düzenli bir tedavinin uygulanması gerektiği durumlarda; tedavinin ev koşullarında uygulanması özellikle çalışan bireylerin zamandan tasarruf etmesini sağlamaktadır.

 
 

İş hayatının ve hastalık sürecinin vermiş olduğu stres seviyesine, sağlık organizasyonları için harcanan zaman ve eforun eklenmesi, fiziksel ve ruhsal olarak yıpranmayı arttırmaktadır. Bu ve buna benzer nedenlerden dolayı evde sağlık hizmetleri tercih edilmektedir.

Evde sağlık hizmeti; hasta bireyin özgürlüğünün kısıtlanmadan, günlük rutinlerine devam edip sosyal çevresinden destek alarak iyileşmesini mümkün kılmaktadır.

Evde hemşirelik hizmetlerinin yanında temel fiziksel, sosyal ve psikolojik ihtiyaçların belirlenmesi, belirlenen eksiklerin giderilmesi hususunda çeşitli organizasyonlar ve önerilerle; hasta yakınlarının da sürece katılımı sayesinde, bütüncül bir tedavi ve bakım faaliyeti verilmesi; evde sağlık hususundaki çeşitli ulusal ve uluslar arası gelişmelere ayak uyduran bir ekibin varlığı ile mümkündür.

Evde sağlık hizmetleri, alanında uzman bir sağlık personelinin, hasta bireyi yerinde görmesi, tanımlaması, geçmiş öyküsünü öğrenmesi, hasta yakınlarının/hastanın eğitim ve sosyo-kültürel yapısını öğrenmesi, uygulanan tedavi ve bakım işlemlerini gözlemlemesi ile oluşturulabilecek plan çerçevesinde; bilimsel esaslara ve etik ilkelere uygun bir biçimde formüle edilerek verilebilir. Evde sağlık hizmetleri, hastanın ihtiyaçlarının saptanmasından sonra kişiye özel olarak planlanan bir program içinde verilir.

Sağlık, bütün fiziksel ve ruhsal sistemlerin bir arada ahenk ve esenlik ile çalışması vasıtasıyla mümkün olan bir kavramdır. Dolayısıyla bu ahengi, bireyin güven ve konfor ortamında hızlı bir biçimde yakalamak mümkündür.

İzmir’de evde sağlığın adresi olan Oksijen Sağlık, sizleri sağlığa kavuşturmak için hizmetinizdedir. Detaylı bilgi almak için lütfen arayınız.